TANFOLYAM ELŐKÉSZÍTŐ- MUNKAERŐPIACRA FELKÉSZÍTŐ TRÉNING 2019.

TANFOLYAM ELŐKÉSZÍTŐ- MUNKAERŐPIACRA FELKÉSZÍTŐ TRÉNING 2019.

TANFOLYAM ELŐKÉSZÍTŐ- MUNKAERŐPIACRA FELKÉSZÍTŐ TRÉNING 2019.

 

Átképző Felnőttképző Bt. képzési engedély száma: E-000805/2014. Képzési program engedély száma: E-000805/2014/D012

 

 

Modulok: Önismeret- 30 óra, Csapatépítés- 30 óra, Felzárkóztató-40 óra, Tanulástechnikai – 20 óra, Számítástechnika alap-20 óra, Alapismereteket átadó- 20 óra. Összesen: 160 óra

A modulok, egyenként is igényelhetőek.

 

A program célja:

A program célja, hogy a képzésben részvevők rendelkezzenek olyan alapkompetenciákkal,amelyek alkalmazásával  képesek lesznek hatékony álláskeresésre. A program célja továbbá,a hátrányos  helyzetű,társadalmi perifériára szorult,aktív korú, nem foglalkoztatott csoportok fejlesztése, szociális és humán szolgáltatások tervszerű,egyénre szabott    nyújtásával annak érdekében, hogy önállóan is képesek legyenek a munkaerőpiac  igényeihez, változásaihoz alkalmazkodni, azokra megfelelően reagálni, foglalkoztathatóságuk érdekében.

Kiknek ajánljuk, a  program célcsoportja:

Munkaerőpiacról kiszorult , hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű,szakképzettséget szerző ,elavult  szakképzettséggel rendelkező egyének, kisgyermekes anyák, pályakezdők, tartós munkanélküliek részére.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Általános iskolai  végzettség vagy annak hiányában

A tervezett képzési idő:  160 óra 

A képzés díja: 160.000 Ft/ az összes modul, ebből: Önismeret-30.000 Ft/fő, Csapatépítés-30.000Ft /fő, Felzárkóztató- 40.000 Ft/fő, Tanulástechnika- 20.000 Ft/fő, Számítástechnika alap – 20.000 Ft/fő, Alapismereteket átadó-20.000 Ft/fő

A képzés időpontjait, a Megrendelő igényei szerint alakítjuk.

A végzettséget igazoló okirat: Tanúsítvány

A program  során megszerezhető kompetenciák:

 1. Az önismeret témaköréhez kapcsolódó  legfontosabb fogalmak
 2. Pozitív énkép hatásrendszerének tudatosítása
 3. Saját  vélemény megfogalmazása, írásban és szóban
 4. Erősségek felmérése, fő  érdeklődési területek, legfontosabb készségek, értékek  meghatározása
 5. Pozitív énkép  kialakításával  személyes hatékonyság erősítése
 6. A gyakorlatban  is alkalmazható  azon ismeretek és eszközök amelyek a munkatársakkal való hatékonyabb együttműködéshez,a konfliktusfeloldáshoz,és  a szinergia megteremtéséhez szükségesek
 7. Az önzetlenség,és az egyéni ambíció
 8. Munkatársi  konfliktuskezelés, megszűnnek,illetve csökkennek a dolgozók közti, nem építő jellegű  viták,és nézeteltérések
 9. Munkatársi kapcsolatok  elmélyítése
 10. Csoporton belüli bizalom megerősítése
 11. Harmónia teremtése a közösségi elvárások  és az egyén  vágyai között
 12. Érdeklődés formálása, legyen  kész a tevékenységre, majd munkára
 13. Önmaga és másokat,hibáikkal  együtt való elfogadása,kreatív eszközök  használata, problémás  élethelyzetek alakítására
 14. Előadó tanári utasítások elfogadása, és végrehajtása
 15. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
 16. Önálló tanulás,önálló  munkához való képességek
 17. Együttműködés közösségével, csoportos munka, segítség kérés és adás, javaslatok megfogalmazása, felelősség vállalása önmagáért, és másokért
 18. A konfliktus helyzetekben megfelelő döntés, kompromisszum kötés,
 19. Kitartó,önálló munkavégzés,feladatmegoldás,döntés
 20. A tanulási motiváció,cél, akarat  fogalma
 21. A tanulás külső, és belső feltételei
 22. A tudatos bevésés lépései
 23. Szövegértő olvasás
 24. Lényeg kiemelési és vázlatkészítési technikák alkalmazása
 25. A koncentráció és a figyelem fejlesztése
 26. A tanultak reprodukálása
 27. Az operációs rendszer alapvető funkciói
 28. A szövegszerkesztő program felépítése, eszköztára
 29. Szövegek  begépelése  és megfogalmazása a szövegszerkesztőben
 30. A táblázatkezelő  program felépítése, és eszköztára
 31. Az adatok beviteli  lehetőségei
 32. A legfontosabb  képletek (összeadás,kivonás, szorzás, osztás)
 33. Az internetre  való csatlakozás módja
 34. A  Webböngésző  használata
 35. Elektronikus levél  küldése  és fogadása
 36. A piac fogalma, fajtái,a munkaerőpiac  legfontosabb jellemzői
 37. A mai  magyar  munkaerőpiac tendenciái
 38. Az egyéni  beállítódás felismerése és ahhoz milyen munkakör ajánlható
 39. Információ gyűjtés önmagáról

További tájékoztatást adunk, az info@atkepzes.com  atkepzes@atkepzes.com e-mail címeken, valamint a 36-30- 228-4724, 30-30 269-0032 telefonszámokon. 2019.