REINTEGRÁLÓ TRÉNING, ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

Reintegráló tréning, általános képzés indul!

nyilvántartásba vételi száma: E-000805/2014/D006

A program célja: 

A program célja az egyén társadalmi  beilleszkedésének elősegítése, a szociális kompetenciák fejlesztése. A program során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők kapcsolatteremtési és asszertív kommunikációs képessége. A program célja, hogy önismeret fejlesztésével  segítse a képzésben részt  vevők  helyzetfelismerését és növelje  a motivációs szintet, elősegítve ezzel a munkaerőpiacon történő  újbóli megjelenést.

A program célcsoportja:

Munkaerőpiacról kiszorult , hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű,szakképzettséget szerző ,elavult  szakképzettséggel rendelkező egyének, kisgyermekes anyák, pályakezdők, tartós munkanélküliek.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Általános iskolai  végzettség vagy annak hiányában kompetencia felmérés

A tervezett képzési idő:  30 óra  ebből elmélet:15 óra, gyakorlat 15 óra

A program  során megszerezhető kompetenciák:
 1. Az önismeret témaköréhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak megértése
 2. Pozitív énkép hatásrendszerének tudatosítása
 3. Saját vélemény megfogalmazása írásban és szóban
 4. Erősségek felismerése, fő érdeklődési területek, legfontosabb készségek, értékek meghatározása
 5. Pozitív énkép  kialakításával személyes hatékonyság erősítése
 6. A kommunikációs helyzetnek megfelelő viselkedési normák megjelenítése
 7. A  kommunikációs eszköztárakból tudatosan, és eredményesen  választ céljai  és szándékai megvalósítása érdekében
 8. Elfogadja, az értő figyelem fontosságát
 9. Önmaga, és mások  kommunikációs korlátainak beláttatása, nehézségek, a zavaró okok, jelenségek, a megoldási lehetőségek felismerése
 10. A foglalkozáson gyakorlott  helyzetek, magatartási módok, konfliktuskezelési technikák átvitele valós életkörülményekben
 11. Problémák kezelhetőségeinek lehetőségei
 12. A „nincsen vesztes” módszer alkalmazása
 13. Megfontolt,kidolgozott stratégiával és megélt  tapasztalatokkal kezeli a problémákat
 14. A probléma megoldás 6 lépése
 15. A kreatív emberi vonások felismerése
 16. Az emberi intelligencia területeinek ismerete
 17. Az intelligencia és a  kreativitás és személyiség fejlesztésének kapcsolódásai
 18. Az érzelmi intelligencia  területeinek fejlesztése
 19. Felismeri erőforrásait, lehetőségeit, elvárásait  karriercélja megvalósítása érdekében
 20. Méri  tulajdonságait,képességeit, erős,és gyenge  pontjait azért, hogy felismerje mit kell fejleszteni  sikeressége  érdekében
 21. Konkrét kérdésekre,konkrét  válaszokat adni
 22. A mai magyar munkaerőpiac tendenciáinak ismerete
 23. A karrier fogalma, az azt meghatározó tényezők, azok a tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell, egy állás betöltéséhez
A program moduljai összefoglalva:

   1   Személyiségfejlesztés, önismeret, és általános emberismeret
   2.  Készségek   és azok fejlesztése
   3. A  konfliktuskezelés
   4. Az intelligencia, a kreativitás, tanulási készségek felnőttkorban, döntéshozatali készség
   5. Álláskeresési ismeretek,technikák

A programba  vonható csoportlétszám:  Minimum:  10 fő,  Maximum: 20 fő

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:  „Tanúsítvány”

A tréning-általános képzés költsége:

10 fő részvétele  esetén:   48.000 Ft/fő
10-15 fő részvétele   esetén:   36.000 Ft/fő
16-20 fő részvétele  esetén:   30.000 Ft/fő

A képzés díja, tárgyi adómentes, tekintettel arra, hogy a 2013.LXXVII.számú felnőttképzési törvény előírásainak  megfelelően, engedéllyel rendelkező  képzési program.

A képzést, minimum 10 fő részvételének bejelentése esetén, (munkáltatók, alapítványok, egyesületek) az országban bárhol, megrendelőink által igényelt helyen, és időben  megtartjuk.  Egyéni jelentkezőket is  tisztelettel várunk. A képzést egyéni jelentkezők esetében, akkor tudjuk megtartani, amennyiben minimum 10 fő jelentkezik egy-egy településről.