Konfliktuskezelő tréning

Konfliktuskezelő tréning
FELKÉSZÍTŐ TRÉNING- KONFLIKTUS KEZELÉS
Engedély száma: E-000805/2014.
Képzési program engedély száma: E-000805/D015
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 

 

Önismeret

 

 

Asszertív kommunikáció  technikái

 

 

Verbális kifejezőkészség fejlesztése

 

 

Stressz-kezelés - konfliktushelyzetekben

 

 

Kapcsolatteremtő képesség

 

 

Konfliktuskezelési készség

 

 

Kommunikációs készség

 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Minimum a nyolcadik évfolyam elvégzésével  tanúsított alapfokú iskolai végzettség, illetve ennél bármilyen magasabb képesítés.
Mentális alkalmasság a csoportmunkában való részvételre. (Nincs orvosi kontraindikáció)
 
Tananyag egységek:

Programfelépítés, csoportszabályok, önismeret, önbizalom fejlesztése csoportdinamika segítségével

Célja, a program felépítésének ismertetése, szabályok kialakítása, konfliktusok az önismeret szolgálatában. Az önismeret legfontosabb összetevője az önreflexióra való hajlam, képesség, azaz, hogy az illető tudja magát helyzetekben, szerepekben látni, s tudja viselkedését értelmezni, E képesség teszi lehetővé hiányosságainak belátásos felismerését, s a belátás általi elfogadást. Az önismeret másik fontos komponense az énkép és a valóság megfelelő, valódi viszonyának fenntartása, azaz az önértékelés megfelelő, szélsőségektől mentes szintje.

Asszertív kommunikáció fejlesztése

célja, a kommunikációs stílusok csoportosításának egy lehetősége az agresszív-asszertív-passzív felosztás.  Az egyéni célok és szükségletek kielégítése során hatékonynak bizonyuló asszertív eszközrendszer tanítható és elsajátítható

 

Stressz és konfliktus-kezelés

Célja a stressz és forrásának felismerése és megfelelő kezelése mint a kiegyensúlyozott és hatékony életműködés szükséges feltétele. A stressz kezelő lehetőségek megismerése hozzájárul az erőforrások hatékony felhasználásához. A konfliktuskezelés általános és egyéni jellemzőinek megismerése alapja az egészséges asszartivitásnak

 

 

 

 

 

 

Konstruktív és asszertív konfliktuskezelés

Célja, az elsajátított kommunikációs stratégiák, asszertív jellemzők ismeretében a hatékony konfliktuskezelés alapjainak elsajátítása

 

A képzés formája:   csoportos képzés
A tervezett képzési idő: 30 óra
A képzés díja: 45.000 Ft/fő bruttó díj
A képzés időpontjait, a Megrendelők igényei szerint határozzuk meg.
Átképző Felnőttképző Bt. 2019.