IDŐGAZDÁLKODÁSI TRÉNING, SZAKMAI KÉPZÉS

Időgazdálkodási tréning, szakmai képzés indul!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000805/2014/D003

A program célja: 

A munkáltatók alsó –közép-és felső vezetői, vállalkozások- civilszervezetek  vezetői,   távmunkában dolgozók,  családot vezető  édesapák,  kismamák, nagymamák,  napi elfoglaltságaikat összekapcsolják a céljaikkal és az  értékrendjükkel, így mindig pontosan tudják, mit miért, és mikor fontos megtenniük, hogyan szervezzék napi munkájukat.  Az így kialakított átlátható rendszer segítségével ellenőrzésük alatt tartják a napi tevékenységeiket, és hatékonyabban döntenek a  tevékenységek beosztásáról, és könnyebben elkerülik, az  időfecsérlést.
A program célja továbbá, hogy a képzésben résztvevő   megismerje és elsajátítsa az ösztönös, és eredménytelen időgazdálkodási szokások  felszámolása után, a tudatos időgazdálkodás módszereit.   Felismerje, a jó időgazdálkodást akadályozó  személyes tényezőket, hibákat.  Megismerje egy átlagos munkanap feladatainak, aktív-és passzív feladatainak tervezését. Megismerje, a hatékony időgazdálkodást segítő  technikákat és eszközöket. Képessé váljon idejét hatékonyan beosztani, időgazdálkodását megtervezni, és  munkafeladatait  rangsorolni.

A program célcsoportja:

Bármely korosztály, akiknek fontos, hogy idejüket hatékonyan  beosszák,  vagy akár a család  mindennapi életét, jól koordinálják.  Fontos célcsoport még, a több éve álláskereső, inaktív személyek is.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Általános iskolai  végzettség vagy annak hiányában kompetencia felmérés

A tervezett képzési idő:  30 óra  ebből elmélet: 8  óra, gyakorlat 22 óra

A program  során megszerezhető kompetenciák:
  1. Idővel kapcsolatos tévhitek
  2. A személyes hatékonyság és az időtervezés összetevői
  3. A jó időgazdálkodást akadályozó  személyes tényezők, hibák
  4. Időtolvajok  beazonosítása:hová folyik el az időnk,és  ezt, hogyan tudjuk megakadályozni
  5. Egy átlagos nap, vagy munkanap feladatai,  aktív, és passzív  feladatok
  6. A hatékony  időgazdálkodást segítő  technikák,és  eszközök
  7. A hatékony időgazdálkodás ABC módszere.(„A”=  azonnal el  kell intézni, „B” nekünk kell elvégezni, de nem annyira sürgős,   „C”  kiadható másnak, -mivel én addig értékesebb munkát tudok végezni-, „D”  értéktelen, szemétkosárba való.
  8. Az eddig leírtak figyelembe vételével, hatékonyabb időbeosztás
  9. Időgazdálkodás napi, heti, havi tervezése
  10. Feladataink rangsorolása
A programba  vonható csoportlétszám:  Minimum:  10 fő,  Maximum: 10 fő
A képzés elvégzését igazoló dokumentum:  „Tanúsítvány”
A tréning-általános képzés költsége:
10 fő részvétele  esetén:  48.000 Ft/fő
10-15 fő részvétele   esetén:   36.000 Ft/fő  
                                                           
A képzés díja, tárgyi adómentes, tekintettel arra, hogy a 2013.LXXVII.számú felnőttképzési törvény előírásainak  megfelelően, engedéllyel rendelkező  képzési program.

A képzést, minimum 10 fő részvételének bejelentése esetén, (munkáltatók, alapítványok, egyesületek,családok  stb.) az országban bárhol, megrendelőink által igényelt helyen, és időben  megtartjuk.  Egyéni jelentkezőket is  tisztelettel várunk. A képzést egyéni jelentkezők esetében, akkor tudjuk megtartani, amennyiben minimum 10 fő jelentkezik egy-egy településről.