Családi napközi

Családi napközi

 

CSALÁDI NAPKÖZI ALAPKÉPZÉS

Képzési engedély száma: E-000805/2014.

 képzési program engedély száma: E-000805/2014/D004,

NCSSZI nyt.száma: 13-CSN/50-4

 

A program célja:

 

 A tanfolyam   célja, a résztvevők felkészítése arra, hogy a családban  nevelkedő  gyermekek számára  megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést, és foglalkoztatást tudjanak  biztosítani.  Felkészít  a családi napközik működtetésére, elsajátítják a gyermekek ellátásához, gondozásához  szükséges  ismereteket, megismerik a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, felkészülnek a  gyermek(ek) napirendjének megtervezésére,  napközbeni ellátására, s továbbá megismerik a  működésükkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéséket. 

 

Kiknek ajánljuk ez alapképzést:

 

Mind azoknak a családot alapítóknak, családoknak , akik úgy érzik, hogy a  mindennapi életünk értéke, örömet, erőt adó energia tartaléka  a család. A  képzés működik személyes csoportos részvétellel, valamint  online módon.

Ajánljuk továbbá    nem csak  családi napközit  működtetőknek, hanem  „fiatal nyugdíjas „  hölgyeknek, akik  szívesen vállalnának   családok meghívására  egyéni „Pót-nagyiságot”, s ajánljuk még családi napközit  pályázatokon keresztül  működtetőknek is.

Képzés bemutatása:

E szervezett  online  tanfolyam   célja, a résztvevők felkészítése arra, hogy a családban  nevelkedő  gyermekek számára  megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést, és foglalkoztatást tudjanak  biztosítani.  Felkészít  a családi napközik működtetésére, elsajátítják a gyermekek ellátásához, gondozásához  szükséges  ismereteket, megismerik a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, felkészülnek a  gyermek(ek) napirendjének megtervezésére,  napközbeni ellátására, s továbbá megismerik a  működésükkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéséket.  Érdemes  végig olvasni a  fent felsorolt  érintetteknek  e tájékoztatót,  mert  képzésünk  fontos ismereteket  ad  át, ha  elvégzi  e  tanfolyamot,  melyet szintén  otthon a családja  körében is elsajátíthat.

A képzési program alapján megszerezhető kompetenciák,és  témakörök:

 1. A családi napközi  helye és funkciója a  gyermekek  napközbeni  ellátásának rendszerében,(mit kell biztosítani a családi napköziben,a családi napközi kapcsolat-rendszere)
 2. Üzleti vállalkozás, ügymenet, adminisztráció (Az egyéni vállalkozás jogi és  személyi feltételei,  a vállalkozó jogosultságai, pénzügyi  és adóügyi ismeretek,  az üzleti vállalkozás  működésére, az ügymenetre vonatkozó ismeretek)
 3. A nyilvántartásba vétel: (a müködési engedély megszerzésének feltételei és folyamata, az engedély  megvonása,  a támogató szakember  szerepe, feladatai, a  vállalkozó érdeke, és feladatai)
 4. A családi napközi  működtetésének emberi tényezői (A családi napközit működtető, a gyermek(ek) gondozását, felügyeletét végző személyiségével, viselkedésével kapcsolatos elvárások, kapcsolatok kezelése, etikai követelmények)
 5. A családi napközi működtetéséhez , a gyermek(ek) gondozásához szükséges tárgyi feltételek  (a lakás berendezése, biztonság, célszerűség, otthonosság, játékkészlet, speciális ellátást  igénylő  gyermekek ellátásának  tárgyi feltételei)
 6. Biztonság,baleset, és környezetvédelem (baleset megelőzés,elsősegélynyújtás, gyors, szakszerű  beavatkozás, környezetünk védelme)
 7. A gyermek egészsége (az egészség fogalma, egészség megőrzés,a  csecsemő kortól  -14 éves korig, a  gyermek gondozása, a beteg gyermek  ellátása,  a  fogyatékkal élő  gyermek)
 8. A fejlődés, és tanulási folyamat  jellemzői, egyes életkorok sajátosságai, 14 éves korig (a fejlődés feltétele,menete  és  üteme, a  „tanulás széleskörű értelmezése,a játék  szerepe,a gyermek életében, az egyes életkorok  jellemzői  (csecsmőkor:0-1év között,kisgyermekkor 1 évtől-3  éves  korig,óvodáskor, 3-6-7 éves korig, kisiskoláskor6-7 évtől 10-11 éves  korig, serdülőkor  12-18 év között)
 9. A  családi napköziben, és  családban folyó  nevelésről (a szeretetteljes, elfogadó  légkör megteremtése, biztonságosan, rugalmasan szervezett élettér,a  nevelés alapkérdései, a nehéz helyzetek,és konfliktusok kezelése)
 10. Élelmezés  ( az egyes korcsoportok étkeztetése:  életkori sajátosságok   és az egyéni igények, étkezés kultúra, a speciális  diétát igénylő  gyermek ellátása)
 11. Együttműködés a szülőkkel (kapcsolatfelvétel a jelentkezésnél,majd  kapcsolattartás a szülőkkel)
 12. Kommunikáció  (a közvetlen  emberi kommunikáció  főbb jellemzői, speciális kommunikációs  helyzetek)
 13. Családi napközi  működtetéséhez, gyermek  felügyelet működtetéséhez,( gyermek  gondozás  működtetéséhez igénybe  vehető  helyi kapcsolatrendszerek)
 14. Szabadon felhasználható órakeret, családi napközi,és családlátogatás  tapasztalatai,konzultáció, és  záróvizsga.

A  képzés  formája:  távoktatásos, melyhez  elektronikus  úton  tananyagot biztosítunk, továbbá kötelező, és ajánlott irodalmat  ajánlunk  hallgatóinknak.

A képzés ideje:  csoportonként  két hét +  az írásbeli dolgozat, melyet  az utolsó oktatási napot követően, a 21.-ik napig kell elkészíteni, és  scannelve, vagy postai úton megküldeni  intézményünknek.

A jelentkezés feltétele:

Iskolai végzettség, nem releváns,  életkor  nem releváns

Mikor indulnak  és milyen  létszámmal indulnak a tanfolyamok:  minden hónapban, bármely településen, igény szerint, ahol  14-15 fő  jelentkező  van, indulnak képzéseink, kereshetnek alapítványok, egyesületek,  s különböző  civil szervezetek, munkáltatók, akiknek fontos a családok egysége,és az összetartó erejének erősítése.  Az online  tananyag, és az országosan ismert, és elismert tanárnőkkel  tartandó  elektronikus kapcsolattartás segíti a felkészülést, majd  a képzés  befejezését követően, egy napban tanáraink személyes  konzultációt tartanak,  a  csoportok jelentkezése  szerinti településen,  s azt követően  vizsgázhatnak

A képzés költsége:  149.000 Ft/fő  bruttó díj,  mely tartalmazza  a  tan-és vizsgadíjat, az elektronikus tananyagot,  az elektronikus  úton történő, valamint a személyes konzultációt,  az írásbeli dolgozat értékelését, az LXXVII.2013.törvény a felnőttképzésről  előírása szerinti dokumentációkat, a vizsgáztatást, és a tanúsítvány kiadásának díját   A képzési díjat, egyszámlánkra  53200118-11071156-00000000  utalással lehet teljesíteni, melyről számlát adunk, a résztvevő  által megjelölt névre, és címre.  Természetesen,  az utalás akkor történhet, amikor értesítjük előzetes jelentkezésük alapján tanulóinkat, a szükséges létszám meglétéről, s a tanfolyam kezdéséről

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Számítógéppel, írásbeli dolgozat készítése, intézményünk  és a képzési programban megfogalmazott  témaválasztás  alapján, melynek benyújtási határideje, az utolsó képzési naptól számított 21.nap, s terjedelme minimum  6-8 oldal.

A szóbeli vizsga időpontjáról intézményünk csoportonként, a kéthetes tanfolyam végén tájékoztatja  a résztvevőket. A vizsga legkorábbi időpontja  az írásbeli dolgozat benyújtási határidejétől  számított 15.nap  A szóbeli vizsgán, a vizsgázó megvédi  beadott dolgozatát, és részt vesz, egy csoportos, záró  beszélgetésen.

A képzettség megszerzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány  A  tanúsítványban  szereplő  tanfolyami képzettség  megnevezése: családi napközi működtetője

 

Békéscsaba, 2019.