Álláskeresési és munkaerőpiaci általános tréning

Álláskeresési és munkaerőpiaci általános tréning

ÁLLÁSKERESÉSI-ÉS MUNKAERŐPIACI ÁLTALÁNOS KÉPZÉS 2019.

E-000805/2014/D010

Modulok: Önismeret  18 óra, Karrier és jövőtervezés 18 óra, Munkaerőpiaci tréning  18 óra, Álláskeresési tréning 18 óra

A program célja: 

Sokan nem tudják,miként induljanak el, az álláskeresés rögös útján, egyre nehezebben tájékozódnak  a munkaerőpiacon.  A program célja, hogy a képzésben résztvevők  rendelkezzenek olyan alapkompetenciákkal, amelyek alkalmazásával  képesek  lesznek  hatékony álláskeresésre.  A  program célja továbbá,a térségben élő, hátrányos  helyzetű, társadalmi perifériára szorult ,aktív korú, nem  foglalkoztatott csoportok  fejlesztése, szociális és humán szolgáltatások tervszerű, egyénre szabott  nyújtásával  annak érdekében, hogy önállóan is képesek legyenek a munkaerőpiac-igényeihez,változásaihoz alkalmazkodni, azokra megfelelően reagálni  foglalkoztathatóságuk érdekében. A  program célja  továbbá, hogy erősítse a résztvevők önismeretét, önbizalmát, jövőjük fejlesztése érdekében  további alternatívákat bemutatni.

Kiknek ajánljuk a tréning elvégzését:

Munkaerőpiacról kiszorult , hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű,szakképzettséget szerző ,elavult  szakképzettséggel rendelkező egyének, kisgyermekes anyák, pályakezdők, tartós munkanélküliek.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Nincs iskolai végzettséghez kötve

A tervezett képzési idő:  72 óra 

A képzés díja: 72.000 Ft/fő Modulonként is igényelhető, ekkor 18.000 Ft/fő/modul

A képzés időpontjait a Megrendelő igénye szerint alakítjuk.

A végzettséget igazoló okirat: „Tanúsítvány”

A program  során megszerezhető kompetenciák:

 1. Az önismeret témaköréhez kapcsolódó  legfontosabb fogalmak
 2. Pozitív énkép hatásrendszerének tudatosítása
 3. Saját  vélemény megfogalmazása, írásban és szóban
 4. Erősségek felmérése, fő  érdeklődési területek, legfontosabb készségek, értékek  meghatározása
 5. Pozitív énkép  kialakításával  személyes hatékonyság erősítése
 6. Karrierút kialakításához szükséges saját készségek és képességek  felszínre hozása
 7. Kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, kapcsolattartás
 8. Magabiztosság,stressz – tűrő képesség, hatékony érdekérvényesítés
 9. Válassza  meg, mit akar, és hogyan érheti el azt
 10. Saját adottságok, képességek és lehetősége és ennek függvényében tervek kialakítása
 11. A munkaerő-piac,valamint a foglalkoztatás fogalmai, jellemző
 12. A  lisszaboni folyamat fő célkitűzései
 13. A munkaerőpiac működésének  sajátosságai
 14. A munkaerőpiac munkaviszonyhoz kötődő  alanyai
 15. A munkaviszony létesítésének megszűnésének lehetőségei
 16. Az önéletrajz célja, tartalmi,és  formai  követelmények
 17. Az önéletrajz típusai
 18. Az önéletrajz típusok jellemzői
 19. Tartalmi és formai követelmények figyelembe vételével  önéletrajz írása
 20. Saját  önéletrajz készítése
 21. Az álláslehetőségek felkutatásának módja
 22. Álláslelehetőségek  feltárása
 23. Válasz álláshirdetésre
 24. Álláshirdetésre telefonon történő érdeklődés  algoritmusa
 25. Felkészülés állásinterjúra

További tájékoztatást adunk:

email(ek) info@atkepzes.com; atkepzes@atkepzes.com  

Telefon: 36-228-4724, 36-30-269-0032 telefonszámokon.