ÁLLÁSKERESÉSI-ÉS MUNKAERŐPIACI ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

Álláskeresési –és munkaerőpiaci , általános képzés indul!

Moduljai:

Önismeret modul: 18 óra
Karrier és jövőtervezés  modul   18 óra
Munkaerőpiaci  tréning  modul 18 óra
Álláskeresési tréning modul 18 óra

Nyilvántartásba vételi szám:   
 E-000805/2014/D010

A program célja: 

Sokan nem tudják,miként induljanak el, az álláskeresés rögös útján, egyre nehezebben tájékozódnak  a munkaerőpiacon.  A program célja, hogy a képzésben résztvevők  rendelkezzenek olyan alapkompetenciákkal, amelyek alkalmazásával  képesek  lesznek  hatékony álláskeresésre.  A  program célja továbbá,a térségben élő, hátrányos  helyzetű, társadalmi perifériára szorult ,aktív korú, nem  foglalkoztatott csoportok  fejlesztése, szociális és humán szolgáltatások tervszerű, egyénre szabott  nyújtásával  annak érdekében, hogy önállóan is képesek legyenek a munkaerőpiac-igényeihez,változásaihoz alkalmazkodni, azokra megfelelően reagálni  foglalkoztathatóságuk érdekében. A  program célja  továbbá, hogy erősítse a résztvevők önismeretét, önbizalmát, jövőjük fejlesztése érdekében  további alternatívákat bemutatni.

A program célcsoportja:

Munkaerőpiacról kiszorult , hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű,szakképzettséget szerző ,elavult  szakképzettséggel rendelkező egyének, kisgyermekes anyák, pályakezdők, tartós munkanélküliek.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Általános iskolai  végzettség vagy annak hiányában kompetencia felmérés

A tervezett képzési idő:  72 óra  ebből elmélet:24 óra, gyakorlat 48 óra

A program  során megszerezhető kompetenciák:
 1. Az önismeret témaköréhez kapcsolódó  legfontosabb fogalmak
 2. Pozitív énkép hatásrendszerének tudatosítása
 3. Saját  vélemény megfogalmazása, írásban és szóban
 4. Erősségek felmérése, fő  érdeklődési területek, legfontosabb készségek, értékek  meghatározása
 5. Pozitív énkép  kialakításával  személyes hatékonyság erősítése
 6. Karrierút kialakításához szükséges saját készségek és képességek  felszínre hozása
 7. Kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, kapcsolattartás
 8. Magabiztosság,stressz – tűrő képesség, hatékony érdekérvényesítés
 9. Válassza  meg, mit akar, és hogyan érheti el azt
 10. Saját adottságok, képességek és lehetősége és ennek függvényében tervek kialakítása
 11. A munkaerő-piac,valamint a foglalkoztatás fogalmai, jellemzői
 12. A  lisszaboni folyamat fő célkitűzései
 13. A munkaerőpiac működésének  sajátosságai
 14. A munkaerőpiac munkaviszonyhoz kötődő  alanyai
 15. A munkaviszony létesítésének megszűnésének lehetőségei
 16. Az önéletrajz célja, tartalmi,és  formai  követelmények
 17. Az önéletrajz típusai
 18. Az önéletrajz típusok jellemzői
 19. Tartalmi és formai követelmények figyelembe vételével  önéletrajz írása
 20. Saját  önéletrajz készítése
 21. Az álláslehetőségek felkutatásának módjai
 22. Álláslelehetőségek  feltárása
 23. Válasz álláshirdetésre
 24. Álláshirdetésre telefonon történő érdeklődés  algoritmusa
 25. Felkészülés állásinterjúra
A programba  vonható csoportlétszám:  Minimum:  10 fő,  Maximum: 16 fő

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:  „Tanúsítvány”

A tréning-általános képzés költsége:

10 fő részvétele  esetén:  58.000 Ft/fő
10-16 fő részvétele   esetén:  39.000 Ft/fő


A képzés díja, tárgyi adómentes, tekintettel arra, hogy a 2013.LXXVII.számú felnőttképzési törvény előírásainak  megfelelően, engedéllyel rendelkező  képzési program.

A képzést, minimum 10 fő részvételének bejelentése esetén, (munkáltatók, alapítványok, egyesületek) az országban bárhol, megrendelőink által igényelt helyen, és időben  megtartjuk.  Egyéni jelentkezőket is  tisztelettel várunk. A képzést egyéni jelentkezők esetében, akkor tudjuk megtartani, amennyiben minimum 10 fő jelentkezik egy-egy településről.