CSALÁDI NAPKÖZI TANFOLYAM

Családi napközi tanfolyam indul!

Képzési engedélyszáma: E-000805/2014/D004

A képzés jogszabályi háttere:29/2003.(V.20.)ESZCSM  rendelet

A képzés időtartama:  40  óra

A képzés  célja:

A családi napközit működtető személyek részére szervezett tanfolyam célja   a résztvevők felkészítése arra, hogy a családban  nevelkedő gyermekek számára megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést  étkeztetést, és foglalkoztatást tudjanak biztosítani, felkészüljenek a családi napközi működtetésére, megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges ismereteket, megismerjék, a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat. Felkészüljenek  a  gyermekek napközbeni ellátására  a  gazdaságosság szempontjaira és a kisvállalkozások  körülményeire tekintettel, s megismerjék,  a működésükre  vonatkozó  alapvető  jogszabályokat. A negyven órás felkészülésből,harminchat óra, a kötelezően előírt tananyag feldolgozása, kettő óra, egy már működő  családi napközi meglátogatása, és kettő  óra, a tapasztalatok átbeszélése. A tanfolyam zárása, egy írásbeli dolgozat elkészítésével, és  egy szóbeli vizsgával zárul.  Nem bocsátható vizsgára az  a résztvevő, aki több mint  hat órát hiányzott,   s nem pótolta be, s a tananyag pótlásáról, nem számolt be a tanár  előtt.  Az írásbeli dolgozat  benyújtási határideje,   az utolsó képzési naptól számított 21.nap. A dolgozat elkészítése során, a résztvevőnek konzultációs lehetőséget biztosítunk.

A képzésbe lépés feltételei:
 Befejezett iskolai végzettség, Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A „Családi napközi alapképzés” képzési program során megszerezhető kompetenciái:

1.A családi napközi helyének és funkciójának ismerete a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerében.
2.A családi napközi  működtetéséhez igénybe vehető helyi kapcsolatrendszerek ismerete,
3.Üzleti vállalkozás működtetésére és ügymenetére vonatkozó jogi ismeretek.
4.A családi napközi nyilvántartásba vételével kapcsolatos ismeretek.
5.A családi napközi működtetőjével kapcsolatos etikai elvárások.
6.Megfelelő önreflexió és önfejlesztési igény a családi napközi működtetőjének személyiségére vonatkozó szakmai elvárásokkal kapcsolatban.
7.A családi napközin belüli kapcsolatok (szülők, munkatársak)rendszerének  konstruktív működtetése.
8.A családi napközi működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának és biztonságos működtetés módjainak ismerete.
9.Fejlődéslélektani ismeretek 20 hetes kortól-14 éves korig.
10.A családi napköziben végzendő nevelési munkával kapcsolatos egészségvédelmi ismeretek.
11. A családi napköziben végzendő nevelési munkával kapcsolatos élelmezési ismeretek.
12A családi napköziben folyó nevelési munkával kapcsolatos pedagógiai ismeretek.
13.A  szülőkkel való együttműködéssel kapcsolatos ismeretek.
14.Közvetlen emberi kapcsolatok főbb jellemzői.
15.Családi napköziben előforduló  speciális kommunikációs helyzetek megoldása.
16.A képzésben résztvevő a képzés 1-3 . moduljainak ismereteiből, az elvárt szintnek megfelelően felzárkózik.
17.A záró  dolgozat megírása.
 
A képzés formája:  Elméleti  képzés, és gyakorlati képzés, hétvégenként, szombati napokon
Térítésmentes képzési szolgáltatásaink:  tudásszint felmérés, pályaorientációs tanácsadás,   álláskeresési tanácsadás, mentorálás

A vizsgára bocsátás feltétele: a tanfolyamon való személyes részvétel, a záró  dolgozat megírása és  sikeres szóbeli vizsga
 
Tanfolyam díja:  45.000 Ft/fő     vizsgadíja:  10.000 Ft/fő, mely  egyben  fizetendő  tanfolyam kezdés előtt,  utalással, 53200118-11071156-00000000 egyszámlán javára,  vagy személyesen magániskolánk  pénztárába, munkanapokon: 8,00-14,00 óra között, 5600 Békéscsaba, Kis Tabán u 5.szám alatt.
 
Tanfolyam díja tartalmazza: az  elméleti és gyakorlati képzés díját, az elektronikus tananyag díját,  s a modulzáró vizsgák díját
 
Tanfolyami díj   kedvezményeink   a résztvevő által  igazolható módon:  20 éves korig, GYESEN-GYEDEN-GYED EXTRÁ-n lévő szülők, három,vagy több gyermeket nevelő szülők, 50.éven felüliek, a mindenkori tanfolyami díjunkból 10 % tanfolyami díj kedvezményt kaphatnak
 
Munka-és védőruha:  a  hallgató költsége

Helye: A békéscsabai helyszínen kívül, az alábbi helyszíneken: Eger, Debrecen, Kecskemét, Baja, Jánoshalma Szolnok,Budapest, Székesfehérvár, Veszprém,Sopron, Pécs (konzultációk  kéthetente, szombatonként lesznek)

A tanfolyam indításának tervezett időpontja  Békéscsaba helyszínen:   2015. január 26-ával   kezdődő hét, bármely napja, melyet a jelentkezőkkel   előzetesen  e-mailen egyeztetünk.
 
A képesítés megszerzését igazoló dokumentum:  „TANÚSÍTVÁNY”melynek másolatát,  megküldjük  az NCSSZI-nek, nyilvántartásba vétel  végett.