TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. április 07. 13,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A002

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-          Közreműködni az üzemanyagok, a kenőanyagok és a shop-termékek beszerzésében, készletezésében

-          Értékesíteni az üzemanyagokat, a kenőanyagokat és a shop-termékeket

-          Kezelni a töltőállomás szolgáltatásaihoz szükséges berendezéseket

-          Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét

Képzettséggel betöltendő munkakör

-          Üzemanyagtöltő állomás kezelője,

-          Töltőállomás kezelő

-          Benzinkúti eladó

-          PB-gázcseretelep kezelő

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

 

10025-12

A kereskedelmi egység működtetése

 

11507-12

Az áruforgalom lebonyolítása

 

11397-12

PB-gázcseretelep üzemeltetése

 

11398-12

Értékesítés a töltőállomásokon


A képzés  megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%    

A képzés minimum óraszáma: 280 óra, ebből elméleti képzési idő 40 % (112 óra) gyakorlati képzési idő 60 % (168 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Gyakorlati  --szóbeli

Megszerezhető végzettség:

Töltőállomás-kezelő OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Töltőállomás-kezelő 32 341 01 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

A felkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje:  szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati foglalkozásait két módon lehet teljesíteni, 120 óra gyakorlat egyéni gyakorlóhely választással, 48 órában a képző által biztosított helyen, közös gyakorlatot adunk.

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 144.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, 3 havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hetedik  hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.