TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 24-én  16,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve bárhol az országban, csoportos megrendelés esetén, igény szerinti időben és helyen.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2016.09.01-től

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A003

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– betartani és betartani a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

– betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos

munkavédelmi követelményeket

– megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat

– alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket

– tisztázni a körülményeket és a feladatot, illetve dönteni a megvalósítási megoldásairól

– a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani

– előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre

– eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket

– fertőtleníteni a felületeket

– elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását

– lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet

– tervezni, szervezni a saját feladatait

– dokumentáltan átadni a kész területet

Képzettséggel betöltendő munkakör

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(-ök), foglalkozás(-ok)

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) FEOR szám és megnevezéssel:

- 9112 Intézményi takarító és kisegítő, Gyermekintézmény-takarító, Irodatakarító, Kórháztakarító, Lakóépület-takarító, Medencetakarító, Szállodatakarító

- 9114 Járműtakarító, Autóápoló, Autókozmetikus, Autómosó, Buszmosó, Gépkocsimosó, Hajómosó, belső takarító, Kamionmosó, Kocsimosó,. Kocsitakarító, Konténermosó, Repülőgép-takarító, Troli mosó, Vasútikocsi-takarító

- 9115 Ablaktisztító

- 9119 Egyéb takarító és kisegítő,Tartálytisztító, olajtartályok tisztítása, Üzemi takarító


SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.

11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség   vagy iskolai előképzettség hiányában.

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma:  400 óra, ebből 30 % elmélet: 120 óra, és 70 % gyakorlat: 280 óra

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Gyakorlati   

Megszerezhető végzettség:

Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, „Tisztítás-technológiai szakmunkás ” bejegyzéssel, 32 853 03  OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 80 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, öt hónap  A képzést elektronikus tananyaggal támogatja képzőszervünk.

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 160.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, négy havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés ötödik hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.