TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 24-én  13,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A014

A rész szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-          műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni

-          kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint

-          méreteket és mérettáblázatokat értelmezni

-          alapszabásmintát készíteni

-          alapszabásmintát modellezniszabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni

-          textiltermék ragasztási műveleteket végezni

-          vasalóberendezéseket üzemeltetni

-          ruhaipari gépeket üzemeltetni

-          kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani

-          befejező munkálatokat elvégezni

Képzettséggel betöltendő munkakör

7212 Szabó, varró Készruhavarró, Ruhakészító

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

 

10113-12

Ruhaipari anyagvizsgálattok

 

10114-12

Ruhaipari gyártmánytervezés

 

10115-12

Textiltermékek összeállítása


A képzés  megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget vagy iskolai előképzettség hiányában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma: 200 óra, ebből elméleti képzési idő 30 % (60 óra) gyakorlati képzési idő 70 % (140 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Írásbeli- Gyakorlati  

Megszerezhető végzettség:

Textiltermék-összeállító OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Textiltermék-összeállító 21 542 02 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

A felkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje:  szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati foglalkozásaihoz, a képző biztosítja a gyakorlati helyet

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 135.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, 3 havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hetedik  hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.