SZÁRAZÉPÍTŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 10-én  16,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról. (Hatályos: 2016.09.01-től)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A018

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szárazépítő feladata a szerelt belső szerkezetek, szerelt aljzatok valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borítások elkészítése, javítása és bontása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-          értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti

-          alapfogalmakat munkája során

-          szerelt válaszfalat építeni

-          ívelt szerkezetet készíteni és borítani

-          elvégezni a hézagerősítést, hézagolást, tömítést

-          elhelyezni az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíteni

-          szárazfeltöltést készíteni

-          szárazpadlót készíteni

-          elhelyezni az álpadló elemeit

-          öntött álpadlót készíteni

-          tűzvédelmi borításokat készíteni

-          elkészíteni a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását

-          kitűzni az előtétfal, aknafal síkját

-          szárazvakolatot ragasztani

-          betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat

Képzettséggel betöltendő munkakör

7539 Egyéb építési, szakipari foglalkozások

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése

 

10101-12

Építőipari közös tevékenység

 

10279-12

Belsőépítési szerkezet készítés

 

10280-12

Szerelt padlók készítése

 

10210-12

Tűzvédelmi borítás készítése

 

10281-12

Tetőtér és előtét borítások

 

11497-12

Foglalkoztatás I

 

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság


A képzés  megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 % Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma: 800 óra, ebből elméleti képzési idő 30 % (240 óra) gyakorlati képzési idő 70 % (560 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Írásbeli- Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Szárazépítő OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Szárazépítő 34 582 10 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

A felkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít. Modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben: 6234-11 Építőipari közös tevékenység modul teljesítése esetén a 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 160 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, tíz hónapfelkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 240.000 Ft  +  65.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, hat  havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hetedik  hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.