SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. április 07-én   15,00 -órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén április hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve bárhol az országban, csoportos megrendelés esetén, igény szerinti időben és helyen.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér : 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról (Hatályos: 2016.09.01-től)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A001

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-          számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

-          számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

-          külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat

-          készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

-          közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű

-          nyilvántartásában, feldolgozásában;

-          táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni;

-          iratokat és dokumentumokat kezelni;

-          irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

-          megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső

-          szervezetekkel.

 

Képzettséggel betöltendő munkakörFEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

-          4114 Adatrögzítő, kódoló

-          Adatrögzítő adminisztrátor

-          Pénzintézeti adatrögzítő

-          Számítógépes adatrögzítő

-          Általános irodai adminisztrátor

-          Adminisztrációs ügyintéző

-          Dokumentációs ügyintéző

-          4113 Gépíró, szövegszerkesztő

-          Gépíróasszisztens

-          Számítógépes szövegszerkesztő

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60

A képzés minimum óraszáma: 320 óra, ebből 40 % elmélet,  128 óra, és 60 % gyakorlat: 192 óra

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Központi írásbeli, és szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Számítógépes adatrögzítő OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, „Számítógépes adatrögzítő” bejegyzéssel, 31 346  02 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munka vállaláshoz

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit,   a képző intézmény által biztosított helyen kell végezni,  a tanfolyam időtartamát is beleszámítva a komplex szakmai vizsgával, öt hónap

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 190.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, öt havi  (38.000 Ft/hó) egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hatodik hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.