KŐMŰVES KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 10-én  16,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér:29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról. (Hatályos: 2016.09.01-től)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A019

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

– betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat

– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét

– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni

– kézi és gépi vakolási munkát végezni

– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani

– beton és vasbeton szerkezetet készíteni

– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását

– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani,

– korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani

– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni

– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni

– térburkolatot készíteni

– elhelyezni a nyílászárót

– bontási, átalakítási munkát végezni

– munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni

Képzettséggel betöltendő munkakör

-          Kőműves,Betonozó

-          Díszítő kőműves

-          Falazó kőműves

-          Karbantartó kőműves

-          Vakoló kőműves

-          Födémgerenda-, tálca- és béléstestelhelyező

-          Klinkertégla lerakó

-          7534 Burkoló Térburkoló

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

 

10101-12

Építőipari közös tevékenység

 

10275-16

Falazás, vakolás

 

10274-16

Beton, és vasbeton szerkezetek

 

10277-16

Szigetelések


A képzés  megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 % Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma: 800 óra, ebből elméleti képzési idő 30 % (240 óra) gyakorlati képzési idő 70 % (560 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Írásbeli- Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Kőműves  OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Kőműves 34 582 14 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

A felkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 160 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, tíz hónapfelkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 240.000 Ft  +  65.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, hat  havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hetedik  hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.