GUMIABRONCS JAVÍTÓ ÉS KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 11-én  8,30-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (Hatályos: 2016.09.01-től)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A021

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékenységét végző műhely üzemeltetése. A gépjármű- kerékpánttal és gumiabronccsal és azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     gondoskodni a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről;

-     kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedni;

-     új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolásáról gondoskodni;

-     betartani és betartatni a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat,

-     biztonságtechnikai szabályok, betartásával dolgozni;

-     betartatni a vállalkozására vonatkozó szabályokat;

-     biztosítani a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket és betartatni az erre vonatkozó szabályokat,

-     ügyfelekkel, ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tartani;

-     reklamációt kezelni;

-     számlát készíteni;

-     a kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgásirány) megállapítani;

-     a kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való fel- és leszerelését elvégezni;

-     mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását elvégezni;

-     kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítani;

-     gumiabroncs javíthatóságát megállapítani;

-     gumiabroncs és tömlőjavítást végezni.

Képzettséggel betöltendő munkakör

 

5111

Kereskedő

Gumiabroncs kereskedő

 

7331

Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

Autógumi-javító

 

7331

Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

Gumijavító és centírozó

 

8136

Gumitermékgyártó gép kezelője

Gumisorjázó-javító

 

8211

Mechanikaigép-összeszerelő

Gumiabroncs-felszerelő

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

 

10462-12

Gumijavító műhely üzemeltetése

 

10463-12

Gumiabroncs-szerelés és -kiegyensúlyozás

 

10464-12

Gumiabroncs-javítás

 

11497-12

Foglalkoztatás I.

 

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság


A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma: 500 óra, ebből elméleti képzési idő 30 % (150 óra) gyakorlati képzési idő 70 % (350 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Írásbeli- Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Gumiabroncs javító-és kerékkiegyensúlyozó  OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Gumiabroncs javító és kerékkiegyensúlyozó bejegyzéssel, 32 521 01 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 60 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, öt hónap

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 160.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, négy havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés ötödik hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk.  Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket. Átképző Felnőttképző Bt. honlapunkon keresztül. 2017.január