FRÖCCSÖNTŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 03-én  15,00 -órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve bárhol az országban, ahol munkáltatók, cégek, igénylik e képzést, bonyolítjuk a Megrendelőink igénye szerinti időben és helyen

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 12/2013.(III.28.)NGM rendelet

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A020

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A részszakképesítéssel rendelkező műanyagból fröccsöntéssel előállított félkész és késztermékeket gyárt.

Műanyag-fröccsöntő gépeket felügyel, kezel, üzemeltet. Fröccsöntött termékek technológiáit beállítja, módosítja.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:gyártási tevékenységgel összefüggő feladatokat ellátni alapanyag előkészítést végezni

-          gyártószerszámokat kezelni, előkészíteni

-          gépeket és berendezéseket kezelni, felügyelni

-          felügyelni a gyártási folyamatokat, technológiákat

-          fröccsöntő gépet és perifériát kezelni, felügyelni

-          fröccsöntési technológiát beállítani

-          termék ellenőrzést végezni

-          műanyagtermékeken különböző utóműveleteket végezni

-          fröccsöntött termékeket csomagolni

Képzettséggel betöltendő munkakör: FEOR 8135  Műanyagtermék-gyártó gépkezelője, Műanyag fröccsöntő gép kezelője

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése

10087-12 Műanyag-feldolgozás alapjai

10090-12 Műanyagipari üzemismeretek

10088-12 Műanyag-fröccsöntés

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában

 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vegyipar

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 Elméleti képzési idő aránya: 40%

 Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Elméleti képzési arány  40 %, (120 óra)gyakorlati képzési arány 60 % 240 óra

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:Központi írásbeli-  Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Fröccsöntő  OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, „Fröccsöntő” bejegyzéssel, 31 521 04 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz.

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 60 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, öt hónap

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 160.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, négy havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés ötödik hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.