FOGÁSZATI ASSZISZTENS KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. április 08-én   8,30-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén április hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve bárhol az országban, amennyiben csoportosan jelentkeznek  igényelt időben és helyen

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér:

 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Hatályos: 2016.09.16-től

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A022

A tanfolyam indításának tervezett létszáma: minimum 15 fő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 A fogászati asszisztens:

– megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet

– gondoskodik a rendelői higiénéről

– eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.

– diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.

– adminisztratív tevékenységet végez

– szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.

- feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket

– a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

– ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések

– felismerésére, megfelelő következtetések levonására

– prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

– képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni

– és archiválni

– orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia–körnek megfelelő ellátási–, vizsgálati–, gondozási–, rehabilitációs feladatokat

– pszichés támogatást nyújtani a páciensnek

– betegmegfigyelést végezni

– sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

– a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

– fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni

– egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytatni

– felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális)

– módjairól, eszközeiről

– a vizsgáló–, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni

– felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

– dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

– környezet–, tűz–, munka– és balesetvédelmi szabályokat betartani

Képzettséggel betöltendő munkakör: Fogászati asszisztens

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerintiazonosító száma megnevezése

11110–16        Egészségügyi alapismeretek

11221–16        Alapápolás

11222–16        Klinikumi ismeretek

11142–16        Fogászati ismeretek

11143–16        Gyermekfogászat, fogszabályozás

11498–12        Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 11499–12        Foglalkoztatás II.

11500–12        Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (egészségügyi kiskönyv)

 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

 Elméleti képzési idő aránya: 50%

 Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Elméleti képzési idő aránya: 50%     Gyakorlati képzési idő aránya: 50% A képzés minimum óraszáma: 1080 tanóra: ebből elmélet, 540  tanóra, gyakorlat: 540 tanóra 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Központi írásbeli- Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Fogászati asszisztens  OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, „Fogászati asszisztens” bejegyzéssel, 54 720  02 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz.

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje:  szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon lehet  teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá hozzá  Közös gyakorlat: 80 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát,  18  hónap

A képzés e-learninggel kiegészítve.  Jegyzetek, tankönyvek, kb. 20.000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 384.000 Ft 

+   vizsgadíj melynek összege rendeletileg szabályozott, s  a 2018.évi vizsgadíjak, még nem ismertek. A tanfolyam díja tartalmazza az elméleti képzés díját, az e-alearning támogatást, valamint a 80 óra közös gyakorlatot.

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, tizenhat  havi egyenlő részletben (24.000 Ft/hó) fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés tizenhetedig hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

 Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.