FOGÁSZATI ASSZISZTENSFOGÁSZATI ASSZISZTENS képzés, szeptemberi/októberi kezdéssel!


Helyszínek: Békéscsaba, Szeged illetve igény szerint bárhol!

Tisztelt Hölgyek/Urak!

Kiknek ajánljuk e képzést? Mindazon érdeklődőknek, akik az egészségügyi szakterületen kívánnak dolgozni, vagy már  dolgoznak fogászati asszisztensként végzettség nélkül, vagy rendelkeznek  egészségügyi szakképesítéssel  és pályamódosítást szeretnének elvégezni, vagy egyszerűen jövőképükben  e szakképesítés megszerzése szerepel.

Rövid tájékoztatás a képzésről, a fent megjelölt szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

A képzés szakmai és vizsgakövetelménye: 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (letölthető: www.nive.hu)

Hatályos: 2016.09.16-től  OKJ azonosító száma: 54 720 02 A képzés engedélyszáma: E-000805/2014/A022

Tisztelt Hölgyek/Urak!

Kiknek ajánljuk e képzést? Mindazon érdeklődőknek, akik az egészségügyi szakterületen kívánnak dolgozni, vagy már  dolgoznak fogászati asszisztensként végzettség nélkül, vagy rendelkeznek  egészségügyi szakképesítéssel  és pályamódosítást szeretnének elvégezni, vagy egyszerűen jövőképükben  e szakképesítés megszerzése szerepel.

Rövid tájékoztatás a képzésről, a fent megjelölt szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

A szakképesítés munkaterülete, az asszisztens feladatai:

-          megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet

–      gondoskodik a rendelői higiénéről

–      eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.

–      diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.

–      adminisztratív tevékenységet végez

–      szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.

–      feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket

–      a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

–      ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések

–      felismerésére, megfelelő következtetések levonására

–      prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

–      képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni

–      és archiválni

–      orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia–körnek megfelelő ellátási–, vizsgálati–, gondozási–, rehabilitációs feladatokat

–      pszichés támogatást nyújtani a páciensnek

–      betegmegfigyelést végezni

–      sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

–      a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

–      fogászati prevenciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni

–      egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytatni

–      felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális)

–      módjairól, eszközeiről

 

–      a vizsgáló–, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni

–      felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

–      dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

–      környezet–, tűz–, munka– és balesetvédelmi szabályokat betartani

 

A képzés óraszáma: 1080-1320  óra, melynek 50 %-a elméleti képzés, és 50 %-a gyakorlati képzés

Foglalkozások tervezett ideje: Havonta egy péntek délután,  13,00- 20,00-ig,  és szombat egész nap  8,00-18,00-igilletve rugalmasan alkalmazkodunk a résztvevők igényeihez.

 

A képzés időtartama terv szerint: 12 hónap

Az elméleti képzést  a foglalkozásokon túl, és annak segítésére,  elektronikus tananyagátadással s tanári konzultáció lehetőségével  előkészített jegyzetekkel támogatjuk.

A képzés megkezdésének feltételei:

-       Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

-          Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 15.sz. mellékletének megfelelő szakmai alkalmassági orvosi vélemény vagy a 27/1995.(VII.25.)NGM rendeletben meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított vélemény

-           Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-          Elméleti képzési idő aránya: 50%

-          Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

.

azonosító száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége melyek  min. 51 %-os teljesítése esetén bocsájtható komplex szakmai vizsgára

 

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

2

11221–16

Alapápolás

gyakorlati

3

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

4

11142–16

Fogászati ismeretek

gyakorlati és szóbeli

5

11143–16

Gyermekfogászat, fogszabályozás

gyakorlati és szóbeli

6

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő

képzések esetén)

írásbeli

7

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

8

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

 

Amennyiben valamelyik modulból/modulokból van érvényes vizsgája, vagy gyakorlati tapasztalata, mely igazolt, vagy igazolható,  előzetes tudásszint felmérés esetén kérheti korábban megszerzett tudásának beszámítását.

Az elméleti képzés és az összefoglaló gyakorlat díja:             340.000 Ft /fő  I.részlet: 100.000 Ft/fő utána nyolc  hónapon keresztül részletekben,  minden hónap 10-ig utalással, havi 30.000 Ft-os  részletekben.

A szakmai vizsgadíja: 80.000 Ft/fő, melyet az utolsó tanfolyami díj részlettel együtt szükséges utalni.

Intézményünk által biztosított teljes gyakorlati képzés díja:      240.000 Ft/fő három  hónap képzési idő után, három részletben, 3x 80.000 Ft-os havi díjjal fizethető, egyszámlánkra utalással, szintén minden hónap 10-ig.

Egyéni gyakorlat megszervezése esetén is, ajánlatunkkal segítségére leszünk, illetve a képzési programunk alapján végezheti a gyakorlati feladatokat.

Vizsgatevékenységek:  írásbeli-szóbeli és gyakorlati

A végzettséget igazoló okirat: Államilag elismert, OKJ –ben jegyzett szakképesítést igazoló bizonyítvány, „Fogászati asszisztens” szakmai végzettséggel, s 54 720 02  OKJ azonosító számmal. E bizonyítvány mellé, EUROPASS bizonyítvány igényelhető több nyelven.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek/szülőknek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk, melyet az utolsó részlet befizetése előtt számolunk el.

Amennyiben további kérdései vannak, tájékoztatást adunk info@atkepzes.com e-mailen, valamint a +36-30-269-0032, +36-228-4724, +36-20-460-6747 –es telefonszámokon.