FAKITERMELŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 04-én  10,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden, illetve csoport jelentkezése esetén, bárhol az országban, igény szerinti időben és helyen

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 56/2016.(VIII.19.)FM rendelet (hatályos, 2016.08.28.-)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A006

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- elvégezni a döntést,

- elvégezni a gallyazást,

- választékolni,

- darabolni,

- elvégezni a felkészítés műveleteit,

- elvégezni a készletezés műveleteit,

- elvégezni a számbavételt,

- önálló vállalkozást működtetni,

- a leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni,

- a fakitermelési munkákat megszervezni,

- a munkavédelmi előírásokat betartani.

Képzettséggel betöltendő munkakörök: FEOR megnevezése:6212 

Fakitermelő, Favágó, Erdészeti munkás, Láncfűrészkezelő, Fakitermelő erdőtisztító, kézi és gépi favágó

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerintiazonosító száma megnevezése

11840-16        Növénytani ismeretek

11851-16        Vállalkozási ismeretek

10980-12        Gallyazás, darabolás

10981-12        Fakitermelés

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei

 A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

 Elméleti képzési idő aránya: 40%

 Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Elméleti képzési idő aránya: 40%     Gyakorlati képzési idő aránya: 60% A képzés minimum óraszáma: 320 tanóra: ebből elmélet, 128 tanóra, gyakorlat: 228 tanóra

Egyéb:

Betöltött 18.életév,

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:Írásbeli-  Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Fakitermelő OKJ-ben jegyzett államilag elismert szakképesítést  igazoló bizonyítvány, „Fakitermelő” bejegyzéssel, 31 623 01  OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldi munkavállaláshoz.

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, 50 százalékban.  melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá közös gyakorlat: 140 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, öt   hónap

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 152.000 Ft  +  70.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel egy időben fizetendő ,  négy hónapon keresztül, a vizsgadíjat az ötödik hónapban, kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.