ERDŐMŰVELŐ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 11-én  10,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, csoportos jelentkezés, illetve munkáltatók, cégek jelentkezése esetén, bárhol az országban

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 56/2016.(VIII.19.)FM rendelet (hatályos, 2016.08.28.-)

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A007

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- talaj-előkészítést, vetést végezni,

- a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,

- növényápolást végezni,

- élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,

- takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,

- gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,

- tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,

- állatot takarmányozni,

- állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,

- állatot szaporítani,

- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,

- környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,

- kereskedelmi tevékenységet végezni,

- vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,

- önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Képzettséggel betöltendő munkakör

6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő


SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerintiazonosító száma megnevezése

10997-16 Állattartás

10998-16 Növénytermesztés

10999-16 Kertészeti alapok

11000-16 Mezőgazdasági géptan

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

 

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Elméleti képzési idő aránya: 40%     Gyakorlati képzési idő aránya: 60% A képzés minimum óraszáma: 240 tanóra: ebből elmélet, 96  tanóra, gyakorlat: 144  tanóra

Egyéb:

Betöltött 18.életév,

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Erdőművelő OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, „Erdőművelő” bejegyzéssel, 21 623 01 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldi munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 60 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát,  négy  hónap

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 135.000 Ft  +  55.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, három havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés negyedik hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

 Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.