ÉPÍTŐ ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE KÉPZÉS - földmunka-rakodó és szállítógép kezelő szakmai irány

Tervezett indítása: 2017. évben is folyamatosan igény szerint hétvégeken, Békéscsabán, továbbá Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve csoportos jelentkezés esetén, valamint cégek, munkáltatók jelentkezése esetén, bárhol az országban, bonyolítjuk a képzést, természetesen, a Megrendelő igénye szerinti időben és helyen.

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér:

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Hatályos: 2016.09.01-től

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A015

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;

- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;

- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;

- üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;

- építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;

- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;

- az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;

- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;

- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;

- alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat

Képzettséggel betöltendő munkakör: Földmunka-rakodó és szállítógép kezelő

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezés

10443-16  Gépkezelő általános ismeretei

10448-16  Földmunka-rakod és szállítógépkezelők speciális ismeretei

 

A képzés megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

Elméleti képzési idő aránya: 40 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

Elméleti képzési idő aránya: 40%     Gyakorlati képzési idő aránya: 60% A képzés minimum óraszáma: 60 tanóra: ebből elmélet,24  tanóra, gyakorlat: 36  tanóra

Egyéb:

Betöltött 18.életév,

A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő (60 óra) arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján, a rendeletben előírt nyomtatványokat, intézményünk biztosítja.. Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

Felhívjuk figyelmét, hogy ahhoz, munkát vállaljon, a 40/2009(VIII.31.)KHEM rendelet 2.számú melléklete alapján  hatósági vizsga letételével, gépkezelő jogosítványt szükséges szerezni, e feltételeket, és a vonatkozó költségeket is megtalálja honlapunkon.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:
Építő és anyagmozgató gép kezelője Földmunka-rakodó és szállítógép kezelő  szakmairány OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány,32 582 02 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő  munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

Az elméleti  és gyakorlati foglalkozások tervezett ideje:  pénteki napokon  15,30-  szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráinak a bonyolítását, a képző intézmény biztosítja, az általa kiválasztott helyen.

  1. Abban az esetben, amikor a jelentkező 28 gyakorlati óráról hivatalos igazolást tud adni ( az igazolás rendelet által előírt nyomtatványát, intézményünk adja kitöltésre) csak 8 gyakorlati órát kell vezetnie.
  2. Abban az esetben, ha a jelentkezőnek nincs munkáltató által igazolható gyakorlata, akkor 36 gyakorlati órát kell vezetnie

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díja, 36 óra gyakorlati képzés igénybevétele esetén:  65.000 Ft  +  35.000 Ft vizsgadíj

Tanfolyam díja, 8 óra gyakorlati képzés igénybevétele esetén:      35.000 Ft  + 35.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam  és  vizsgadíja, a kezdéskor egyben fizetendő, vagy utalandó   az  53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.

Állandó kedvezményeink: tananyagot elektronikus úton biztosítjuk.
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapon keresztül.

 

Építő és anyagmozgató gép kezelője hatósági vizsga


A vizsgáztatás feltételei

Jogszabályi háttér: 40/2009.(VIII.31.)KHEM rendelet 2.számú melléklete alapján

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzőnk hatósági vizsgáztatási engedélyének a száma: KEIST/921/A/1326/012015.

Az építő és anyagmozgató gép kezelője valamely szakmai irányra  OKJ vizsgát tett jelentkezők  hatósági vizsgára bocsátásának feltételei:

  1. 40/2009(VIII.31.)KHEM rendelet 2.számú melléklete alapján  munkavédelmi és elsősegély oktatás 1 gyakorlati óra, mely csoportosan végezhető
  2. 40/2009(VIII.31.)KHEM rendelet 2.számú melléklete alapján  3 gyakorlati óra levezetése, az igényelt gépcsoportra vonatkozóan személyenként
  3. A szakmai iránynak megfelelő OKJ bizonyítvány másolata két példányban,  foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat az adott gépcsoportra vonatkozóan,   valamint  2 db.  igazolvány kép, mely három hónapnál nem régebbi

Vizsgatevékenység: gyakorlati vizsga

A hatósági vizsga letételét igazoló dokumentum :

 a  40/2009(VIII.31.)KHEM rendelet 2.számú melléklete alapján, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott sárga színű gépkezelő jogosítvány 

Felkészítés a gépkezelő jogosítvány  és vizsga díja  gépcsoportonként:  38.000 Ft.