Burkoló

BURKOLÓ  tanfolyam szeptemberi kezdéssel!!

 

Tisztelt Érdeklődök!

Kiknek ajánljuk e képzést? Mindazon érdeklődőknek, akik az építészet  szakma  szakterületen kívánnak dolgozni, vagy már  dolgoznak burkoló  végzettség  nélkül, vagy rendelkeznek az építőipar területén  szakképesítéssel  és pályamódosítást szeretnének elvégezni, vagy egyszerűen jövőképükben  e szakképesítés megszerzése szerepel.

Rövid tájékoztatás a képzésről, a fent megjelölt szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-       alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni

-       a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget

-       alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket

-       a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére

-       vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltérihidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni

-       speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)

-       falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni

-       térburkolatokat készteni

-       a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani

-       szükséges munkaállványt építeni és bontani

-       a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

-       munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni

-       munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását

-       gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

-       gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

-       átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

 

A képzés óraszáma: 800-1000  óra, melynek 30 %-a elméleti képzés, és 70 %-a gyakorlati képzés

Foglalkozások tervezett ideje: Havonta egy péntek délután,  13,00- 20,00-ig,  és szombat egész nap  8,00-18,00-igilletve rugalmasan alkalmazkodunk a résztvevők igényeihez.

 

A képzés időtartama terv szerint: 8 hónap

Az elméleti képzést  a foglalkozásokon túl, és annak segítésére,  elektronikus tananyagátadással s tanári konzultáció lehetőségével  előkészített jegyzetekkel támogatjuk.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában,  az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

-          Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

-           Pályaalkalmassági követelmények:  szükségesek

-          Elméleti képzési idő aránya: 30%

-          Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

-           

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10101-12

Építőipari közös tevékenység

írásbeli

5.2.4.

11855-16

Burkolás előkészítés

szóbeli, írásbeli

5.2.5.

11856-16

Hidegburkolás

írásbeli

5.2.6.

11857-16

Speciális burkolás

szóbeli

5.2.7.

11725-16

Térburkolás

írásbeli

5.2.8.

11497-12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.9.

11499-12

Foglalkoztatás II.

szóbeli

 

 

A képzés szakmai és vizsgakövetelménye: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és  vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2016.09.01-től

OKJ azonosító száma: 34 582 13  Képzési program engedélyszáma: E-000805/2014/A019

TANFOLYAMUNKAT INDÍTANI TERVEZZÜK:

 Békéscsaba,  Szeged,  helyszíneken:  2018. szeptember második felében, illetve  folyamatosan, jelentkezőink igénye szerinti időpontokban,

Amennyiben valamelyik modulból/modulokból van érvényes vizsgája, vagy igazolt, vagy igazolható gyakorlati szakmai tapasztalata, előzetes tudásszint felmérés esetén kérheti korábban megszerzett tudásának beszámítását.

Az elméleti képzés az összefoglaló gyakorlat díja:             292.000 Ft /fő  I.részlet: 92.000 Ft/fő utána öt  hónapon keresztül részletekben,  minden hónap 10-ig utalással, havi 40.000 Ft-os  részletekben.

A szakmai vizsgadíja: 50.000 Ft/fő, melyet az utolsó tanfolyami díj részlettel együtt szükséges utalni

Intézményünk által biztosított teljes  gyakorlati képzés díja:      135.000 Ft/fő  két hónap képzési idő után, három  részletben, 3x 35.000 Ft-os havi díjjal fizethető, egyszámlánkra utalással, szintén minden hónap 10-ig.

Egyéni gyakorlati megszervezése esetén is, ajánlatunkkal segítségére leszünk, illetve a képzési programunk alapján végezheti a gyakorlati feladatokat

Vizsgatevékenységek:  írásbeli-gyakorlati- szóbeli

A végzettséget igazoló dokumentum: Államilag elismert OKJ-ben jegyzett Burkoló szakképesítés bejegyzéssel, 34 582 13 OKJ azonosító számmal, melynek birtokában  EUROPASS bizonyítvány igényelhető több nyelven.

Állandó kedvezményeink:
A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek/szülőknek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk, melyet az utolsó részlet befizetése előtt számolunk el.

Amennyiben további  kérdései vannak,  tájékoztatást adunk info@atkepzes.com e-mailen, valamint a +36-30-269-0032, +36-228-4724, +36-20-460-6747 –es telefonszámokon.