BURKOLÓ KÉPZÉS

Tervezett indítása:2017. március 10-én  16,00-órakor Békéscsabán, továbbá igény szerint szintén március hónapban  Budapesten, Pécsett és Szegeden is, illetve cégek, munkáltatók csoportos megrendelése esetén, bárhol az országban, igény szerinti helyen és időben

Képzés bemutatása:

Jogszabályi háttér: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai ésvizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2016.09.01-től

Intézményünk hatósági képzési engedélyének száma:  E-000805/2014.10.10

Képzési program engedélyének száma: E-000805/2014/A019

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket,

egyszerű burkolati tervet készíteni

- a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai

sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget

- alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és

mérőeszközöket

- a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére

- vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik

burkolatot készíteni

- speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)

- falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni

- térburkolatokat készteni

- a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani

- szükséges munkaállványt építeni és bontani

- a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő

tevékenységeket elvégezni

- munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a

felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását

- gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

- gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

- átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

 

Képzettséggel betöltendő munkakör

 

-          Burkoló

-          Hidegburkoló

-          Térburkoló

-          Homlokzatburkoló

-          Hidegfal- és padlóburkoló

-          Díszítőmozaik- burkoló

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerintiazonosító száma megnevezése

 

10101-12

Építőipari közös tevékenység

 

11855-16

Burkolás előkészítés

 

11856-16

Hidegburkolás

 

11857-16

Speciális burkolás

 

11725-16

Térburkolás

 

11497-12

Foglalkoztatás I.

 

11499-12

11499-12 Foglalkoztatás II.

 

A képzés  megkezdése, és  jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 % Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A képzés minimum óraszáma: 800 óra, ebből elméleti képzési idő 30 % (240 óra) gyakorlati képzési idő 70 % (560 óra)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Megegyezik a jelentkezés feltételeivel, továbbá  szükséges az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele, a minimum 51 % elérése, modulonként. 

VIZSGÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Írásbeli- Gyakorlati – szóbeli    

Megszerezhető végzettség:

Burkoló  OKJ-ben jegyzett államilag elismert bizonyítvány, Burkoló  34 583 13 OKJ azonosító számmal. A bizonyítványhoz, igénye esetén  Europass bizonyítvány kiegészítő váltható több nyelven, külföldön történő munkavállaláshoz

További általános tudnivalók:

A felkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Az elméleti foglalkozások tervezett ideje: pénteki napokon: 15,30- szombati napokon: 8,30-

A képzés gyakorlati óráit, két féle módon kell teljesíteni:  1.) Egyéni szervezésű, melyről gyakorlati igazolást szükséges hozni , továbbá, Közös gyakorlat: 160 óra a képző intézmény által biztosított helyen, a tanfolyam időtartama beleszámítva a komplex szakmai vizsgát, tíz hónapfelkészüléshez a képző elektronikus tananyagot biztosít.

Jelentkezési határidő: tanfolyam megkezdéséig

Tanfolyami díj: 240.000 Ft  +  65.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyam díja, a kezdéssel kezdődően, hat  havi egyenlő részletben fizetendő, minden hónap tizedik napjáig, a vizsgadíjat egy összegben, a képzés hetedik  hónapjában kell utalni,  az 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezetünk.


Állandó kedvezményeink:

A GYES-en GYED-en stb. lévőknek, a három vagy több gyermeket nevelő szülőnek, valamint az 50.évet betöltötteknek, nyugdíjasoknak, a mindenkori tanfolyami díjból, 10.000 Ft kedvezményt adunk. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket honlapunkon keresztül.