ANGOL NYELVI ALAPKÉPZÉS

300 órás vizsgával záruló angol nyelvi képzés indul!

A program célja:

A program célja KER  B1 szintű  nyelvtudásnak megfelelő angol nyelvi kompetencia elsajátítása(olvasás, írás,beszédkészség, hallás utáni szövegértés,nyelvhelyesség, közvetítés)  Az  angol nyelvi képzés célja a B1 szintű alapfokú nyelvvizsgára felkészítés, melynek során  a képzésben résztvevők, olyan idegen nyelvi kompetenciák birtokába jutnak, melynek segítségével  képesek lesznek kommunikálni  szóban és írásban, az  angolnyelvet beszélő  más nemzetiségű emberekkel.  A beszédközpontú oktatás segítségével   a képzést  vezető  szaktanárok arra törekszenek, hogy a képzésben résztvevőknek kialakuljon a hatékony, szabad kommunikációs attitüdje, ezzel egyidejűleg  megtanítják a helyes kifejezésmódot és a nyelvi szerkezetek megfelelő  használatát.

A program célcsoportja:

Minden korosztálynak ajánljuk, nemtől, és  kortól függetlenül.  A képzés célcsoportját  képezik, a szépségiparban, egészségügyben, vendéglátásban, túrizmus területén  dolgozók,   akiknek elsődleges célja, a használható nyelvtudás megszerzése, vagy olyan munkavállalók, vagy éppen jelenleg munkát keresők, akik külföldön szeretnék bővíteni nyelvi és szakmai tudásukat, de nyelvismereti alapok hiánya miatt, az aki céltudatos, és  megfelelő jövőképet alkot magának, nem indul külföldre munkát vállalni.  Itt az alkalom, viszonylag  rövid idő alatt, szert tenni, egy angol alapfokú nyelvismeretre.  

A programban való bekapcsolódás feltétele:
 Általános iskolai  végzettség, vagy annak hiányában vagy annak hiányában kompetencia felmérés.
A nyelvtanulás sikerességét  meghatározzák a képzésben résztvevő  anyanyelvi ismeretei,az alapvető nyelvtani fogalmak, sémák tudatos alkalmazása  a célnyelv  elsajátításában.

A tervezett képzési idő: 
300 óra 

A program  során megszerezhető kompetenciák:
  1. Hangzó szöveg értése:   a képzésben résztvevő az egyszerűbb szövegeket párbeszédeket megérti, ha  középtempóban, és érthetően beszélnek. Megérti az egyszerűbb TV műsorokat, rádió híreket
  2. Társalgás:Képes egyszerű  társalgásra a követelményrendszerben  részletezett témakörök bármelyikéről. Képes kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni az általános  témákat  illetően.    A képzésben  résztvevő  életszerű  hétköznapi helyzetekben  hallható  párbeszédeket   el tud  játszani. Képes arra, hogy az adott témakörök bármelyikében, információkat tudjon meg, beszélgető  társáról.
  3. Beszéd: a képzésben résztvevő, képes bemutatni saját magát, családját,ismerőseit, lakhelyét. Képes önállóan beszélni, egy kép témájáról.   Folyékonyan,összefüggően tud beszélni   egy adott hétköznapi témáról. Képes  egy történetet elmesélni.
  4. Olvasás: A képzésben résztvevő, képes megérteni  az egyszerűbb  szövegeket, mint  pl. a  tájékoztató feliratokat,reklámokat,katalógusokat, történeteket. Amennyiben ismeretlen kifejezéssel találkozik, annak jelentését kikövetkezteti  a beszédkörnyezetből. Megérti az egyszerűbb újságcikkeket és jól tudja szükség  esetén, a szótárt használni.  Önállóan fel tud készülni, egy állásinterjúra.
  5. Írás:Meg tud írni, egy rövidebb szöveget.   Ki tud tölteni,űrlapokat, jelentkezési lapokat,meg  tud írni önállóan egy önéletrajzot. Megadott tartalmi elemek felhasználásával  képes baráti leveleket írni,bármely mindennapi témáról.
  6. Nyelvhelyesség, és szókincs:  a  képzésben résztvevő  képes a tanult nyelvtani és lexikai elemeket megfelelően használni.
  7. Közvetítés (fordítás):  a képzésben résztvevő képes  egy egyszerűbb idegen nyelvű szöveg információ tartalmát  közvetíteni  (fordítani)  magyar  nyelven.
A programba  vonható csoportlétszám:  Minimum:  6  fő,  Maximum: 14   fő

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:  „Tanúsítvány”

A nyelvi képzés-általános  költsége: 

6   fő részvétele  esetén:     240.000 Ft/fő                           
7-10 fő részvétele esetén:   180.000 Ft/fő
10-15 fő részvétele esetén:  140.000 Ft/fő

A képzés heti 10 órás elfoglaltsággal, pl. szerda du. és szombat de. vagy ahogyan a résztvevő csoport kéri, tehát heti 10 óra, havi 40 óra, a képzés ideje:  7,5 hónap.

A  résztvevő személy, saját maga dönti el, hogy kíván-e vizsgát tenni, s kiválasztja a vizsgahelyet.  Aki nem akar alapvizsgát tenni,  annak „Tanúsítvány”-t adunk.  Egyébként a legfontosabb  kritérium  az, hogy precízen megtanulják  az angol nyelvet  a fent leírtak szerint, s ezzel megszerzik angol nyelven a boldoguláshoz, a tovább fejlődéshez szükséges alapkompetenciákat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
A képzés díja, tárgyi adómentes, tekintettel arra, hogy a 2013.LXXVII.számú felnőttképzési törvény előírásainak  megfelelően, engedéllyel rendelkező  képzési program.

A képzést, minimum  6 fő részvételének bejelentése esetén, (munkáltatók,  munkavállalók,  alapítványok, egyesületek, egyéni jelentkezők, vállalkozók   stb. ) az országban bárhol, megrendelőink által igényelt helyen, és időben  megtartjuk.  Egyéni jelentkezőket is  tisztelettel várunk. A képzést egyéni jelentkezők esetében, akkor tudjuk megtartani, amennyiben minimum 6  fő jelentkezik egy-egy településről.