Képzésieinről,terveinkról 2019-es évre!

Induljunk együtt ez évben is!
 

 


Felnőttképző intézményünk célja és elkötelezettsége, a menedzsment szemléletű vezetés keretén belül, hogy célcsoportunk  a felnőtt korosztály, koruktól függetlenül,   valamint az  egészségi állapotuk  figyelembe vételével alkalmazkodni tudjanak   a munkaerőpiacon történő gyors változásokhoz, követni tudják   folyamatos és értékes szaktudásuk fejlesztésével a számukra  szükséges képesítések megszerzésével.

Felhívjuk figyelmüket tisztelt érdeklődőinknek, - hivatkozással arra, hogy a szakképzés, és felnőttképzés területein is folyamatos törvényi és rendeleti változások vannak és lesznek, éppen a fejlődés, és a munkaerőpiachoz való gyors alkalmazkodás érdekében, hogy   elsősorban azok után a képzéseink után szíveskedjenek érdeklődni a megadott e-mailen (info@atkepzes.com) amelyeket 2019.évben is hirdetünk, mert azok az aktuális szakmai tartalommal és tájékoztatással vannak megjelenítve. A korábbi, és évekkel ezelőtt hirdetett képzéseink nem kitörölhetőek, hanem  archiváltak.

A fent leírtakon túl, örömmel várjuk azok után a szakképesítések utáni érdeklődésüket is, melyeket önöknek szükséges volna megszerezni, de még nincs rájuk   engedélyes képzési programjaink,s így képzési tájékoztatóinkban sem szerepelnek,  hiszen az önök  érdeklődő  igényei  által tudjuk követni, hogy milyen szakképesítésekre van szükség képzési palettánk bővítésére annak érdekében, hogy ki tudjuk gyorsan és rugalmasan szolgálni  önöket.

 

Tájékoztatásul írjuk, hogy az  elmúlt évi tapasztalataink szerint, önök a következő szakképesítést nyújtó tanfolyamok  iránt érdeklődtek elég gyakran,  melyek 2019.évben  arra ösztönzik intézményünket, hogy készítsük el, engedélyeztessük, s az alábbi képzési programokkal  bővítsük   képzési palettánkat, ez év nyarára, őszére:

 villanyszerelő, cukrász, szakács,  fodrász, kozmetikus, munkavédelmi technikus,  az egészségügyi szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések területein  pl. általános ápolási és egészségügyi asszisztens, ergoterapeuta, egészségügyi technikai asszisztens, egészségfejlesztési segítő, fogtechnikus gyakornok, fogtechnikus, gyógyszertári asszisztens, gyógyszertári szakasszisztens, klinikai fogászati higiénikus.  A szociális szakmacsoportból, pl.:mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs nevelő segítő. Az oktatási szakmacsoportból pl.:óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő munkatárs. Mezőgazdasági szakmacsoportból pl.:biogazdálkodó, családellátó, családi gazdálkodó.

 

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk megyénkben a vidéki településeken élő tanulni vágyó, vagy tanulni kénytelen embertársainkhoz, Vésztő helyszínen és központtal is kihelyezzük képzéseinket, hogy a környező településekről is könnyen elérhető legyen egy-egy tanfolyam,  a távolságtól függően, akár kerékpárral is. Alkalmazkodni kívánunk rugalmasan a képzési foglalkozások megtartásában is, melyeket általában pénteken délutánonként, és szombati napokra tervezünk, figyelembe véve azt, hogy a vasárnap a családé, de természetesen ha igénylik, akkor vasárnap is történhet képzés.

A következő  közeli településekre gondolunk, melyek még Hajdú-Bihar megye néhány települését is érintik, pl.:Kertéssziget, Ecsekfalva, Füzesgyarmat, Dévaványa, Szeghalom, Körösladány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Zsadány, Okány, Körösnagyharsány, Biharugra, Geszt, Mezőgyán, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Méhkerék, Komádi, Újiráz, Csökmő, Körösszakál, Berekböszörmény, Zsáka, Furta, Mezősas, Biharkeresztes, Ártánd stb.

 

Természetesen, az állandó képzőhelyeinket is megtartjuk, úgy mint Békéscsaba és környéke, Szeged és környéke, Kecskemét és környéke, Kisújszállás és környéke, Baja és környéke, Pécs és környéke, valamint Pest megye települései és Budapest. A felsoroltakon kívül, munkáltatók megrendelése alapján, egy-egy képzésre elegendő létszám esetén (12-15 fő) a felsoroltakon kívül kért helyszínre/helyszínekre  is elmegyünk.

Tisztelettel várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket.

Békéscsaba, 2019. Átképző Felnőttképző Bt. vezetése, és munkatársai

 

 

 

 

 Hozzátette, hogy a szakképzési centrumok 2015. évi kialakításakor a fő szempont a szakképzési feladatok hatékonyabb ellátása volt. Mint mondta, az eddigi tapasztalatok alapján a centrumok megfelelnek a három éve megfogalmazott elvárásoknak, a struktúra stabil működést biztosít.
– Az elmúlt időszak ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a szakképzési centrumok összetett és egyre szélesebb körű szakmai tevékenysége fokozottabban igényli a menedzserszemléletű gazdálkodást, amely az erre a feladatra kiválasztott, felkészült kancellárokon keresztül valósítható meg – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné, aki arról is szólt, hogy a kancellári rendszer a felsőoktatásban is bevált, stabilabb és átláthatóbb lett az intézmények működése, megszűnt a pazarlás, több fejlesztés kezdődött. Ismertetése szerint a kancellári rendszer bevezetése eredményesen támogatja a szakképzési centrumok főigazgatóit elsődleges feladatuk, az intézmények szakmai tevékenysége és oktatási színvonala felügyeletének hatékonyabb ellátásában. Mint mondta, ennek megfelelően a benyújtott törvényjavaslatban világosan elkülönülnek egymástól az alaptevékenységért felelős vezető, a főigazgató és a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáért felelős vezető, a kancellár jogkörei.

Kérdésünkre válaszolva Pölöskeiné elmondta: a kancellár fő tevékenysége a szakmai feladatok gazdasági eszközökkel történő támogatása, az intézmény menedzserszemléletű működtetése. Hozzátette, hogy az elvárást a pozíció betöltéséhez szükséges jogszabályi feltételek is egyértelműen megfogalmazzák.
– A kancellári rendszer bevezetése a szakképzési centrumok szélesedő szerepköre mellett garanciát jelent a közpénzekkel való felelős, hatékony, átlátható és elszámoltatható gazdálkodásra az intézményekben – tette hozzá Pölöskei Gáborné.

forrás: Magyar Idők