Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelésre a www.atkepzes.com (továbbiakban Adatkezelő) honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, melynek során a felhasználó hozzájárul az Adatkezelő részére személyes adatainak kezeléséhez, az alábbi feltételekkel:

  1. A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

  1. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám és egyéb, a felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok.

  1. A felhasználó hozzájárul, hogy a képzés és vizsgáztatás során felvétel készüljön róla, az intézmény, vagy az általa megbízott előadók által, melynek elkészítése és publikálása az uniós pályázatok előírásai alapján kötelező. A képek publikálása különböző, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos honlapokon, köztük az intézmény saját honlapján történik.  Munkáltatók  beiskolázása, vagy egyéni jelentkezők  esetében, is készül felvétel a hallgatókról, melyhez hozzájárulásukat, a 2013.évi LXXVII.  felnőttképzésről szóló  törvény előírásai alapján  készített  "felnőttképzési szerződés"-keretében írnak alá, s  melyet az Adatkezelő saját honlapján megjelentetve, marketing célokra használja.
  2. Továbbá a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő részére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulással történhet.